BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' sgrìobhadh aithisg
Tha mi fhìn agus Donaidh a' coimhead prògram inntinneach a tha ag innse mu shiubhal sna speuran. Tha mise a' sgrìobhadh sìos puingean cudthromach. Tha mi
a' dèanamh aithisg do dh'Ioma-rud mu shiubhal sna speuran. Tha Donaidh ag ràdh gum biodh e feumail dealbhan fhaicinn san aithisg cuideachd. Èist
 
Ruairidh agus Donaidh
Air adhart
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy