BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' cruthachadh Postair
Tha postairean feumail airson iomadach rud. Èist


Èist
Adhbar.  Tha postairean uaireannan: a' toirt fiosrachadh mu thachartasan sònraichte; a' feuchainn ri beachdan no argamaidean sònraichte a chur air adhart; a' toirt a chreidsinn ort gu bheil feum agad air an rud a tha iad ag iarraidh a reic riut.    ~   Luchd-Leughaidh - Bidh diofar dhaoine a' leighadh nam postairean. Feumaidh cuimhne a bhith agad air seo nuair a smaoineachas tu air: an seòrsa cànain a tha thu a' cleachdadh; coltas na duilleige.
Air adhart
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy
 

 

Club rugbaidh na sgoileCoinnich ri RuairidhFèill is fealla-dhàsuiteas sùbhan-làir