BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' sgrìobhadh litir fhoirmeil
Tha thu a-nis air ionnsachadh mu bhith a' sgrìobhadh litir fhoirmeil. A bheil cuimhne agad air? Feuch air na ceistean seo gus faighinn a-mach.

  A' sgrìobhadh litir fhoirmeil

1.

Mus tòisich thu a' sgrìobhadh litir fhoirmeil feumaidh tu smaoineachadh air co dha a tha i agus
ainm an duine
adhbhar airson sgrìobhadh
an fhaid a dh'fheumas an litir a bhith
   
2. Càite bheil an ceann-là air a sgrìobhadh air an litir?
Mus sgrìobh thu an sèoladh
air an ath loidhne fon t-sèoladh
air an dàrna loidhne fon t-sèoladh
   
3. Tha sgrìobhadair a' tòiseachadh le A Mhaighstir/A Bhean-phòsta ann an litir
fhoirmeil
phearsanta
fhoirmeil no phearsanta
   
4. Tha sgrìobhadair ag innse cuspair na litreach anns an earann seo
a' chiad earann
an dàrna earann
an earann mu dheireadh
   
5. Tha e freagarrach litir fhoirmeil a chrìochnachadh le
Le gaol bho
Chì mi thu a dh'aithghearr
Le dùrachd
Air ais
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy