BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' leantainn Cheumannan
Gach seachdain tha colbh ann an Ioma-Rud air a sgrìobhadh le Cailean an clachair. Tha an colbh a' toirt seachad fiosrachadh air mar a thogas tu diofar rudan.

Seo plana taighe.

Tha thusa a' dol a dh' òrdachadh ceumannan stiùiridh airson an taigh seo a thogail. Cuidichidh am plana thu.
 
Ruairidh agus Donaidh
    Air adhart
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy