BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' leantainn cheumannan Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail
Fàilte gu làrach-lìon Ioma-rud. Cuidichidh Ruairidh agus Sìne thu gu aithisg a sgrìobhadh, postair a cruthachadh, litir fhoirmeil a sgrìobhadh, lèabhar-là a chumail agus mòran eile.
A' sgrìobhadh litir fhoirmeil
A' leantainn cheumannan
Tagh na stuthan a thogas taigh agus lean na ceumannan a bheir e gu buil.   Cleachd dòighean-sgrìobhaidh litir fhoirmeil airson gearan mu phàirc.
A' cruthachadh postair A' dealbhachadh aithisg A' cumail leabhar-là
A' cruthachadh postair A' dealbhachadh aithisg A' dealbhachadh aithisg
Faigh a-mach dè tha
a' dèanamh postair math. An uairsin cruthaich fear dhut fhèin.
Cuir sìos fiosrachadh mu
dheidhinn siubhal sna speuran ann an cumadh aithisg.
Cuidich Ruairidh, is e
a' sgrìobhadh mu fhaireachdainnean ann an leabhar-là.
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy