BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
Turas a Lunnainn
Aig a' mhionaid
mu dheireadh

Air chall
Tòimhseachain-
tarsainn

Dè tha iad a'
faireachdainn?

Tagh toiseach
Tagh deireadh
Dealbhan le facail
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

  Turas a LunnainnÈist
Is tusa deasaiche Ioma-rud. Coimhead air na dealbhan agus tagh na facail a nì an sgeulachd as fheàrr. Èist
 
  DaoineBha Sìne air làithean-saora ann an Lunnainn. Bha na sràidean le daoine.
Bha iad uile ann an cabhaig, daoine eile a-mach às an rathad. Èist
Clar-innse Faidle nam Facal Storaidhean Ruairidh De thuirt Sine Tidsearan is Parantan M`Ioma-rud fhin


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy