BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
Turas a Lunnainn
Aig a' mhionaid
mu dheireadh

Air chall
Tòimhseachain-
tarsainn

Dè tha iad a'
faireachdainn?

Tagh toiseach
Tagh deireadh
Dealbhan le facail
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Tagh deireadh  
  Tha Ruairidh a’ sgrìobhadh sgeulachd mun turas a chaidh e fhèin agus Miocaidh air
a’ bhòrd-gaoithe is a thàinig iad siòs air Loch Nis. Ach dè an deireadh as fheàrr airson an stòiridh?
Èist
 
Ruairidh agus Miocaidh   1.Agus cò bha sin a’ cur fàilte oirnn? Bha Mamaidh agus Dadaidh.


2. Agus cò bha sin a’ cur fàilte oirnn? Bha dà chudaig agus saoithean.


3. Agus cò bha sin a’ cur fàilte oirnn? Cò ach Neasaidh agus truinnsear mòr cheapairean aice dhuinn!
   
 
 
Clar-innse Faidle nam Facal Storaidhean Ruairidh De thuirt Sine Tidsearan is Parantan M`Ioma-rud fhin


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy