BBC HomeExplore the BBC

DISATHAIRNE
26 Iuchar 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
Turas a Lunnainn
Aig a' mhionaid
mu dheireadh

Air chall
T˛imhseachain-
tarsainn

DŔ tha iad a'
faireachdainn?

Tagh toiseach
Tagh deireadh
Dealbhan le facail
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Fàilte gu Ioma-rud

Às dèidh dhaibh gach gnìomh a choileanadh, faodaidh a’ chlann an obair a
chlò-bhualadh. Aig ceann gnothaich bidh pasgan de dh’ochd duilleagan aca.
Faodaidh iad Ioma-rud pearsanta a dhèanamh le bhith gan cur am broinn nan
duilleagan aghaidh agus cùil a lorgar gu h-ìosal.

  Ioma-rud Ioma-rud  

Faodar leth-bhreac a chlò-bhualadh le bhith a' bruthadh putan làimh dheis na luchaig air an iomhaigh. Tha stiùireadh airson a bhith a' cleachdadh faidhlichean pdf ri fhaotainn bhon duilleig taic.

Clar-innse Faidle nam Facal Storaidhean Ruairidh De thuirt Sine Tidsearan is Parantan M`Ioma-rud fhin


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy