BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
Turas a Lunnainn
Aig a' mhionaid
mu dheireadh

Air chall
Tòimhseachain-
tarsainn

Dè tha iad a'
faireachdainn?

Tagh toiseach
Tagh deireadh
Dealbhan le facail
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Dè tha iad a' faireachdainn? Èist

ÈistTagh na còig facail as fheàrr a mhìnicheas mar a tha na daoine anns an
dealbh a' faireachdainn.


Dealbh 1


ÈistTha na gillean glaiste as an uaimh agus tha am muir a' sìor thighinn a-steach innte. Seall ris an dealbh. Ciamar a tha iad a' faireachdainn?

seasgair fliuch
cho sona ris an rìgh draghail
rag leis an fhuachd tùrsach
dòigheil fuarClar-innse Faidle nam Facal Storaidhean Ruairidh De thuirt Sine Tidsearan is Parantan M`Ioma-rud fhin


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy