BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
Turas a Lunnainn
Aig a' mhionaid
mu dheireadh

Air chall
Tòimhseachain-
tarsainn

Dè tha iad a'
faireachdainn?

Tagh toiseach
Tagh deireadh
Dealbhan le facail
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

  Èist
  Anns an stòiridh seo, chaill Ruairidh pàirt den phuingeachadh. Cuidich e. Cuir fhèin am puingeachadh ann dha. Èist
  ‘S e cuilean beag geal a bh’ann an Lasaidh. Bha i òg agus aig amannan
  amaideach. Bhiodh i daonnan a’ falbh astar bhon taigh. Chan eil scot aice
bhiodh Bob ag ràdh ris fhèin. Thèid i air chall là brèagha
  air choreigin.
  Agus mar a thuirt Bob ‘s ann a thachair. Thàinig eun beag buidhe a
ghàrradh Eilidh aon là. Chaidh Lasaidh a chluich còmhla ris ach dh’fhalbh an t-eun is stad e air
  an fheansa taobh thall an rathaid. Lean Lasaidh Dh’fhalbh an t-eun a-rithist. Ma
  dh’fhalbh dh’fhalbh is Lasaidh. Lean i an t-eun o àite gu àite na b’ fhaide ‘s na b’
fhaide air falbh bho ghàrradh Eilidh.
 


 
Clar-innse Faidle nam Facal Storaidhean Ruairidh De thuirt Sine Tidsearan is Parantan M`Ioma-rud fhin


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy