BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Sgrìobhadh Mac-meanmnach Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail
Cuidichidh an làrach seo sgoilearan aois 7-9 bliadhna le Sgrìobhadh Mac-meanmnach. Tagh faclan freagarrach airson diofar sheòrsa stòiridh. Lìon tòimhseachain-tarsainn. Cleachd Faidhle nam Facal. Cuir d'iris fhèin an clò.
Fàilte. Tha an làrach seo a' toirt taic do sgoilearan a' thaobh Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail aig Ìre B/C. Cuidichidh Ruairidh agus Sìne thu gu aithisg a sgrìobhadh, postair a cruthachadh, litir fhoirmeil a sgrìobhadh, lèabhar-là a chumail agus mòran eile.
Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail
Sgrìobhadh Mac-meanmnach
HTML HTML
  HTML   FLASH   HTML   FLASH  

Ma chì thu na h-ìomhaighean flas gu h-àrd air a' gluasad, brùth oirre gus faighinn a-steach do dhreach flash na làraich. Mur am faic, brùth air an ìomhaigh air an taobh dheis gus faighinn gu dreach HTML.

Chan obraich dreach flash na làraich seo gun plug-in Macromedia Flash. Tha an dreach HTML a' cur feum air plug-in RealPlayer gus am fuaim a chluich.
Faigh Realplayer.
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy