BBC HomeExplore the BBC

18 September 2014
Accessibility help
Text only
The Highland Clearances

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Fuadach nan Gaidheal
Duilleagan an Tidseir
Coinnich an cinneadh
Cruth Teacsa a-mhin
Taing
 

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 
Meet the Clan

 

Teachers
Thig còmhla ri Calum air turas a-steach do eachdraidh na h-Alba is faigh
a-mach dè a thachair don chinneadh aige aig àm nam Fuadaichean.

Fàilte gu goireas foghlaim BBC Alba air-loidhne, mu na Fuadaichean ann an Alba.

'S e goireas ionnsachaidh eadar-ghnìomhach, a tha a' dol a rèir stiùireadh 5-14, a tha seo is tha e ag amas air P6/7 no aoisean 10-12.

làn sgrion|sgrion 640x480
 
   


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy