BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Cruth na Tìre

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»
  Cruthan-tìre
  Sgilean Mapa
  Leabh-
raichean
stiùiridh
  Gaileiridh
  Notaichean
Tidseir
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Notaichean Tidseir
Ro-phlana Clàr-innse na làraich
Cùisean Teicnigeach Ceanglaichean Feumail Taing


Fàilte gu làrach-lìn Cruth na Tìre.

Tha an làrach seo ag amas air clann-sgoile air P4 & P5 (aoisean 7-9).
Tha an làrach mar ro-ràdh spòrsail do sgilean mapa agus gu bhith a' faighinn a-mach mu chruthan-tìre Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba, Machair na h-Alba agus A' Mhonaidh Dheasaich.

Tha Priob a' toirt an neach-cleachdaidh tron làraich gus ionnsachadh mu sgilean mapa air eilean mac-meanmnach is cruthan-tìre a rannsachadh le leabhar-stiùiridh eadar-ghnìomhach.

Gheibhear tionndadh Beurla den làraich le bhith a' bruthadh an seo.

Tha trì dòighean ann air sealltainn ris an làraich.

An cruth làn-sgrion Flash le dealbhan-beò is fuaim (air a mholadh)

An crùth àbhaisteach Flash le dealbhan-beò is fuaim

An earrann bunaiteach HTML


Chaidh an làrach-lìn seo a dheasachadh le cuideachadh bhon tidsear bunsgoile, Cathaidh NicLeòid is an tidsear Cruinn-eòlais, Phil Duffy. Chaidh gach oidhirp a dhèanamh gus na gnìomhan air an làraich a cheangail ris a' churraicealam.

Brùth air na ceanglaichean gu h-àrd gus faighinn a-mach na tha an làrach a' tabhainn agus gus an luach as fheàrr fhaighinn bhon làraich.

Thèid gu Mapaichean A' Mhonadh Dheasach.
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy