BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIHAOINE
17 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Cruth na Tìre

Notaichean Tidseir

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Tha an làrach-lìn seo mu chruthan-tìre ann an Alba agus mu leasachadh Sgilean Mapa. Tha i ag amas air Clas 4/5 no clann a tha 7-9 bliadhna a dh'aois.
Leugh Notaichean Tidseir airson tuilleadh fiosrachaidh mun dòigh as fheàrr air an làrach a chleachdadh.

tagh

Tha an làrach leasaichte a’ cleachdadh dealbhan-beò agus fuaim, agus mar sin tha Flash a dhìth.

Tha an làrach bhunaiteach a’ cleachdadh dhealbhan, agus tha i freagarrach do choimpiutairean a tha nas sine no nas slaodaiche.

Am Monadh Deasach - BunaiteachAm Monadh Deasach - LeasaichteMachair na h-Alba - BunaiteachMachair na h-Alba - LeasaichteA' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan - LeasaichteA' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan - Bunaiteach


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy