Skip to main contentText Only version of this page
Access keys help
bbc.co.uk
Home
TV
Radio
Talk
Where I Live
A-Z Index

ALBA DATE SSI
Teacsa a-mhàin
365 days... 4 seasons... lots of fun... come and learn some Gaelic... Air Splaoid!  

BBC Homepage
»

 

Mun BhBC

Ur Beachdan

Taic


An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Gaelic Music
Puirt
O, Mo Dhùthaich
Nuair a ràinig mi 'm baile

Learning Clips
Nollaig Chridheil!
’S e latha na Nollaig a tha ann!
Bliadhna Mhath Ùr!
Dè ghabhas tu?
Dè tha sibh ag iarraidh?
Cha toigh leam
Tha feum agam air rudeigin
Dè tha a dhìth ort?
Is fheudar dhomh falbh
Dè tha thu a’ dèanamh?
Dè bhios tu a’ dèanamh?
Dè bha thu a’ dèanamh?
A bheil an t-acras ort?
Tha mi loma-làn!
A bheil am pathadh ort?
Càite bheil thu a’ fuireach?
Càit a bheil thu a' dol?
Càit an robh sibh an-dè?
Tha i brèagha an-diugh
Tha an t-uisge ann
Tha e gu bhith dà uair
Dè tha thu a’ dèanamh?
Feumaidh mi falbh
Tha cabhag orm
Dè an t-ainm a tha ort?
Tha mi eòlach oirre
Ciamar a tha thu?
Ciamar a tha thu fhèin?
Ciamar a tha sibh?

Radio Dwelly
Morag in Orkney
Seanair in Nairn
Melodaidh in Stornoway
Morag in Aviemore
Munro in Dingwall
Melodaidh in Thurso
Seanair in Portree
Munro in Fort William
Morag in Inverness


Phrase Book  Map  Guide Book


Terms of Use | Privacy & Cookies Policy