BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha tèid an ùrachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a’ BhBC.

19 January 2015
Accessibility help
Text only

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Brìgh nan Òran

Brìgh nan Òran - Tarmod MacÌomhairBidh Tarmod MacÌomhair a' cluich anns a' chòmhlan Bodega. A bharrachd air seinn, bidh e a' cluich a' bhogsa, a' ghiotàir agus an druma djembe. Bha e na oileanach aig Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd anns a' Phloc, 's tha e a-nis a' dèanamh cùrsa ciùil aig Acadamaidh Rìoghail Ceòl is Dràma na h-Alba.

Tarmod MacÌomhair

Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this content will be accessible, certain functionality is unavailable.
Anna Latharna NicGillìosa
Julie Fowlis
Iain MacPhàrlain
Ingrid NicEanraig
Seumas Greumach
Tarmod MacÌomhair


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy