BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha tèid an ùrachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a’ BhBC.

29 October 2014
Accessibility help
Text only

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Brìgh nan Òran

Brìgh nan Òran - Ingrid NicEanraigB'e Ingrid an tè a b' òige a choisinn Duais Dualchas Òg BBC Rèidio 2, ga chosnadh aig aois 13. Bhon uairsin, tha Ingrid air i-fhèin a stèidheachadh mar aon de na clàrsairean as fheàrr an Alba.

Ingrid NicEanraig

Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this content will be accessible, certain functionality is unavailable.
Anna Latharna NicGillìosa
Julie Fowlis
Iain MacPhàrlain
Ingrid NicEanraig
Seumas Greumach
Tarmod MacÌomhair


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy