BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

16 October 2014

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Contact Us

Brìgh nan Òran

Tha daoine air am brosnachadh gus ceòl Albannach a sgrìobhadh airson diofar adhbharan. Innsidh na seinneadairean agus an luchd-ciùil a leanas dhuibh mu dheidhinn òran no port air a bheil iad fhèin dèidheil.

 • Anna Latharna NicGillìosa

  Anna Latharna NicGillìosa
 • Julie Fowlis

  Julie Fowlis
 • Iain MacPhàrlain

  Iain MacPhàrlain
 • Ingrid NicEanraig

  Ingrid NicEanraig
 • Seumas Greumach

  Seumas Greumach
 • Tarmod MacÌomhair

  Tarmod MacÌomhairAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy