BBC HomeExplore the BBC

24 July 2014
Accessibility help
Text only

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Bŕgh nan ̉ran

Tha daoine air am brosnachadh gus cẹl Albannach a sgŕobhadh airson diofar adhbharan. Innsidh na seinneadairean agus an luchd-ciùil a leanas dhuibh mu dheidhinn ̣ran no port air a bheil iad fhèin dèidheil.

 • Anna Latharna NicGilĺosa

  Anna Latharna NicGilĺosa
 • Julie Fowlis

  Julie Fowlis
 • Iain MacPhàrlain

  Iain MacPhàrlain
 • Ingrid NicEanraig

  Ingrid NicEanraig
 • Seumas Greumach

  Seumas Greumach
 • Tarmod Mac̀omhair

  Tarmod Mac̀omhairAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy