BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha tèid an ùrachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a’ BhBC.

29 October 2014
Accessibility help
Text only

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Cruthaich Ceòl

Èist ri na measgachaidhean a rinn Giles.

Giles Lamb, Riochdaire CiÙil
This browser appears to be unable to display clips inline the player. <a href="/scotland/alba/foghlam/airghleus/media/bb/44533472_bb.asx">Play the clip in Windows Media Player</a>
(opens in a popup)About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy