BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha tèid an ùrachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a’ BhBC.

19 January 2015

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Contact Us

Ionnsramaidean Ciùil

Tha iomadh ionnsramaid ga chleachdadh ann an ceòl traidiseanta na h-Alba. Èist ri na fuaimean a bhios cuid dhiubh a' dèanamh.

 • Bogsa


  Bogsa
 • Pìob-mhòr

  Pìob-mhòr
 • Bòdhran

  Bòdhran
 • Piàna


  Piàna
 • Clàrsach

  Clàrsach
 • Fìdeag

  Fìdeag
 • Drumaichean


  Drumaichean
 • Fidheall


  Fidheall
 • Giotàr


  Giotàr
 • Guth


  GuthAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy