BBC HomeExplore the BBC

21 October 2014
Accessibility help
Text only
Geamannan

BBC Homepage
Scotland
Alba
»Clann
Geamannan
Ping
A' casg nan Cuileagan
Mìrean-measgaichte
A' dìon na planaid
 

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Bho mheanbh-chuileagan gu mìrean-measgaichte tha spòrs is fealla-dhà ann an seo airson a h-uile duine.
Buail air!
Ping A' casg nan Cuileagan
Dè cho math 's a tha do sgilean le bat is bàla? Am faigh thu làmh-an-uachdair air a' choimpiutar mus ruig e seachd puingean?
Air d' fhàgail ann an meadhan mòintich air oidhche chiùin, shamhraidh, tha plàigh mheanbh-chuileagan a' dèanamh ort. Caisg iad!
Mìrean-measgaichte A' dìon na planaid
Seo agad cothrom air d' eanchainn a chleachdadh - dè cho luath 's a chuireas tu na dealbhan air ais ri chèile?
Tha thusa nad aonar a' seasamh eadar am planaid agus ionnsaigh feachd nàimhdeil.
a' casg nan cuileagan 2 Caoraich craicte
Tha na meanbh-chuileagan gad shiubhal
agus abair gu bheil 'ad acrach!
Tha eagal aig a' chù thruagh bho na caoraich bhragail 's iad a' feuchainn ri bhogsadh. Feuch ris na caoraich craicte a sheachnadh cho fàd sa ghabhas.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy
 

Ping Mìrean-measgaichte A' casg nan Cuileagan 2 A' casg nan Cuileagan A' dìon na planaid Caoraich craicte