Primary History

Hanes Prydain: Lilïau Dŵr gan Monet

 • Lilïau Dŵr

  Mae'r paentiad hwn sy'n rhan o gyfres o luniau enwog y Lilïau Dŵr gan Claude Monet i'w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd. Cafodd ei baentio gan yr arlunydd o Ffrainc yn 1905 gan ddefnyddio olew ar gynfas.

  Cyfres o tua 250 o baentiadau olew yw lluniau'r Lilïau Dŵr a dyma oedd prif ffocws gwaith creadigol Monet yn ystod 30 mlynedd olaf ei fywyd. Aeth ati i baentio'r ddelwedd o'r lilïau dŵr drosodd a throsodd dros gyfnod o sawl blwyddyn, ar wahanol adegau o'r dydd a'r flwyddyn. Erbyn hyn, y lilïau dŵr yma yw un o'r symbolau enwocaf o waith yr arlunydd.

  Top y dudalen

 • Sawl fersiwn o'r un llun

  Mae holl baentiadau'r Lilïau Dŵr gan Monet yn darlunio gardd flodau yr arlunydd yn Giverny yn Ffrainc. Mae'r lliwiau llachar a ddefnyddir yn y lluniau yn cyfleu effeithiau golau yn ystod tymor arbennig o'r flwyddyn neu ar adeg penodol o'r dydd.

  Yn ôl y sôn roedd Monet yn tyfu'r lilïau dŵr ei hun ac yn cyflogi sawl garddwr i'w dwstio a'u tocio nhw er mwyn iddynt edrych yn berffaith cyn iddo'u paentio. Cafodd llawer o'r lluniau yng nghyfres y Lilïau Dŵr eu paentio gan Monet tra'i fod yn dioddef o'r afiechyd llygaid cateracts.

  Mae gwahanol fersiynau o baentiadau'r Lilïau Dŵr yn cael eu harddangos mewn amgueddfeydd ledled y byd - gan gynnwys Paris, Efrog Newydd, Chicago, Munich a Tokyo.

  Ar Fehefin 24 2008 cafodd un fersiwn o lilïau dŵr Monet, Le Bassin Aux Nymphéas, ei werthu am bron i £41 miliwn yn arwerthiant enwog Christie's yn Llundain

  Top y dudalen

 • Casgliad amhrisiadwy

  Cafodd y llun hwn o'r Lilïau Dŵr ei roi i Amgueddfa Genedlaethol Cymru gan y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies.

  Roedd Gwendoline (1882-1951) a Margaret (1884-1963) yn wyresau i'r diwydiannwr David Davies, Llandinam.

  Roedd gan y ddwy ddiddordeb mawr mewn gwaith celf ac yn ystod hanner cyntaf yr 20fed ganrif fe lwyddon nhw i greu casgliad unigryw o weithiau celf o bedwar ban y byd.

  Pan fuodd y ddwy chwaer farw - Gwendoline yn 1951 a Margaret yn 1963 - fe adawon nhw eu casgliad anhygoel o weithiau celf i Amgueddfa Genedlaethol Cymru (260 o ddarnau i gyd). Dyma un o'r rhoddion mwyaf gwerthfawr erioed i unrhyw amgueddfa ym Mhrydain ac fe drawsnewidiwyd casgliad celf cenedlaethol Cymru yn llwyr.

  Top y dudalen

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Jump to: A-D | E-G | H-L | M-O | P-S | T-Z

A to D

 

E to G

 

H to L

 

M to O

 

P to S

 

T to Z