Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!
Print

Irish

Account of a holiday

Page:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Back
 2. Next

Writing Question: Holidays

Question

Scríobh cuntas ar na laethanta saoire is fearr a bhí agat riamh. Luaigh na rudaí seo a leanas: ( thart fá 120 - 150 focal )

 • Cá ndeachaigh tú?
 • Cá raibh tú ag stopadh?
 • Cad é a rinne tú i rith an lae agus san oíche?
 • Déan cur síos ar na rudaí is mó a thaitin leat..
 • Na pleananna atá agat don samhradh an bhliain seo chugainn..
 • árasán - apartment
 • ag amharc amach ar an fharraige - overlooking the sea
 • corrlá - the odd day
 • daoine nua - new people
 • róthe - too hot
 • an bhliain seo chugainn - next year
 • neart le déanamh - plenty to do
 • ag spaisteoireacht - strolling
 • rachaidh mé - I will go
 • chuir mé aithne ar... - I got to know
 • thug muid cuairt ar... - we visited ...
 • ar an drochuair - unfortunately

( to enter accents copy and paste or select and drag one of these vowels á é í ó ú )

toggle answer

Answer

Sample answer

Chuaigh mise agus mo chairde chun na Fraince i mí Lúnasa anuraidh. Fuair muid an bád ach, ar an drochuair, bhí mé tinn.

Chaith muid coicís ar an chósta. D'fhan muid in árasán a bhí ag amharc amach ar an fharraige.

Bhí neart le déanamh i rith an lae. Chuaigh muid go dtí an trá ar maidin agus bhí muid ag imirt cluichí nó ag amaidí san uisce. Corrlá, bhí sé róthe agus mar sin de, chaith muid an t-am ag ól líomanáide sa chaife. Chuir mé aithne ar a lán daoine nua. San oíche, chuaigh muid isteach sa bhaile mhór. Bhí féile ar siúl agus d'éist muid le ceol ar na sráideanna. Bhí atmaisféar iontach ann!

A Bhríd a chara,

Thug muid cuairt ar Pháras ar an bhealach ar ais agus chonaic muid an Túr Eiffel, ar ndóigh. Is breá liom an Fhrainc!

An bhliain seo chugainn, rachaidh an teaghlach uilig go Meiriceá ar laethanta saoire ach tá sé ar intinn agam dul ar ais chun na Fraince nuair a bheidh mé níos sine.

Have you included...

A response to each part of the question?

Look back over Cormac's answer. It included:

 • Brief details of where he went
 • Where he stayed -an interesting detail about the location of the hotel
 • What he did during the day and at night
 • Something he especially enjoyed and why
 • Details about his plans for next year

a range of tenses

 • Cormac used a wide range of verbs from the past, present and future tense.
 • Chuaigh muid / Chaith muid an t-am / D'fhan muid
 • Is breá liom
 • Rachaidh an teaghlach

a range of vocabulary

 • Cormac used a lot of nice vocabulary that added interest to his essay
 • ar an drochuair - unfortunately
 • ag amaidí san uisce - messing about in the water
 • bhí féile ar siúl - there was a festival on
 • bhí neart le déanamh - there was plenty to do
 • ar an bhealach ar ais - on the way back

some complex sentences and a range of structures

 • d'fhan muid in árasán a bhí ag amharc amach ar an fharraige - we stayed in an apartment that was overlooking the sea
 • chuir mé aithne ar a lán daoine - I got to know a lot of people
 • tá sé ar intinn agam... - I intend to ...
 • nuair a bheidh mé níos sine - when I'm older
 • thug muid cuairt ar... - I visited

evidence of developing tasks

 • Cormac added more information when relevant eg weather / being seasick etc

ideas and opinions that are developed and justified

 • Corrlá bhí sé róthe agus mar sin de, chaith muid an t-am ...sa chaife - the odd day it was too hot and so we spent the time in the café

Teacher's note

 • Cormac has written an interesting and accurate account.
 • The tasks are all fully addressed.
 • He used most of the words from the list.
 • There is evidence of development of tasks - extra information added when appropriate.
 • The correct tenses are used and a good range of vocabulary included.
 • She has linked sentences with words/phrases such as ar an drochuair / mar sin de.

Page:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Back
 2. Next

Back to Writing Higher index

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.