Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!
Print

Irish

The Special Olympics

Page:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Next

This Revision Bite will give you practice in reading and understanding Irish about the Special Olympics.

Reading question: Na Cluichí Oilimpeacha Speisialta / The Special Olympics

This is a sample reading question on a higher paper. It is one of the more difficult questions you might get at higher level. Print out or copy answers onto paper. Read this article about the Special Olympics in Ireland and answer the questions in English. Use the vocabulary section to help you if necessary.

Ón 20 - 27 Meitheamh 2003, tharla ceann de na himeachtaí idirnáisiúnta spóirt is mó in Éirinn, na Cluichí Oilimpeacha Speisialta. Don chéad uair riamh, bhí na cluichí seo ar siúl taobh amuigh de Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tháinig thart fá seacht míle lúthchleasaí as céad seasca a sé tír go Baile Átha Cliath le páirt a ghlacadh sna cluichí.

Bhí na lúthchleasaithe ag stopadh i mbailte móra agus i gcathracha ar fud na hÉireann ar feadh cúpla lá roimh na cluichí, agus cuireadh fáilte mhór rompu. Bhain siad úsáid as na háiseanna spóirt sa cheantar le hullmhú do na cluichí i mBaile Átha Cliath. Rinneadh a lán cairde nua sna laethanta sin.

D'oscail an tUachtarán, Máire Mhic Ghiolla Íosa, na cluichí i bPáirc an Chrócaigh Dé Sathairn. Bhí lúcháir agus bród ar gach duine an oíche sin.

Seachtain iontach a bhí ann do gach duine a bhí páirteach sna himeachtaí - na lúthchleasaithe, a dteaghlaigh agus na daoine a chuidigh leo.

Nuair a bhí na cluichí thart, labhair Máire Mhic Giolla Íosa ar son gach duine sa tír seo nuair a dúirt sí, "Is siombail í an Lasair Oilimpeach den mhisneach a chonaic muid thart orainn an tseachtain seo caite."

Ní dhéanfaidh muintir na hÉireann dearmad ar an samhradh sin go deo.

 1. Why were these particular Special Olympics significant?
 2. How many countries were involved in the games?
 3. What did the athletes do in their host towns before the games began?
 4. How were people feeling on the opening night?
 5. Summarize what President McAleese said after the Games.

Page:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Next

Back to Reading Higher index

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.