Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!
Print

Irish

Daily routine

Page:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. Next

This Revision Bite will give you practice in reading and understanding Irish about the activities you do everyday.

Reading question: Daily routine

This is a typical exam question. Print out or copy answers onto paper. Áine tells us how she spent Saturday. Read her diary entry and then decide if the statements which follow are true or false.

Is mise Áine. D'éirigh mé ar a haon déag maidin Dé Sathairn mar bhí tuirse orm. Fuair mé mo bhricfeasta agus ansin chuaigh mé amach ag siúl le mo mhadadh. Chuaigh mé isteach sa bhaile mhór ar an bhus mar bhí bríste agus geansaí nua de dhíth orm. Bhuail mé le mo chairde agus chuaigh muid chuig an phictiúrlann - chonaic muid scannán maith. Ach bhí ocras orainn, mar sin chuaigh muid go dtí an caife ar dtús agus fuair muid borgaire agus sceallóga roimh an scannán. Tháinig mé abhaile ar a seacht a chlog. Bhí lá maith agam.

Fíor nó bréagach?

FíorBréagach
D'éirigh Áine go luath inniu.                        
Bhí sí tuirseach.                        
Bhí éadaí nua de dhíth uirthi.                        
Shiúil sí isteach sa bhaile mhór.                        
Chuaigh sí go dtí an caife i ndiaidh an scannáin.                        
Bhain sí sult as an lá.                        

Page:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. Next

Back to Reading Foundation index

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.