http://www.bbcromanian.com

20 Martie, 2007 - Published 17:30 GMT

Maia Metaxa
corespondenta BBC la Chişinău

Ediţia a doua a Cărţii Albe şi efectele primei ediţii

Asociaţia Investitorilor Străini, care reuneşte cele mai importante companii străine din Republica Moldova, a lansat recent ediţia a doua a Cărţii Albe - un set de recomandări înaintate guvernului de îmbunătăţire a climatului investiţional. Concluzia generală: majoritatea recomandărilor de acum un an nu au fost puse în practică.

Asociaţia Investitorilor Străini atrage atenţia asupra necesităţii de a asigura un tratament egal al investitorilor locali şi străini.

Una din principalele bariere în calea investiţiilor străine directe în Republica Moldova ar fi, însă, conform Cărţii Albe, restricţiile la procurarea terenurilor cu destinaţie agricolă de către companiile străine.

Asociaţia Investitorilor Străini propune anularea acestor restricţii; în schimb, investitorii ar urma să ofere angajamente concrete şi garanţii de realizare a investiţiilor, fără drept de înstrăinare în această perioadă.

Principalele recomandări noi din ediţia a doua a Cărţii Albe, care le completează pe cele din anul 2005, rămase de altfel în vigoare, solicită între altele ca legislaţia să nu mai fie modificată ca urmare a unor abuzuri izolate, revizuiri ale politicii fiscale, şi la asigurarea independenţei justiţiei şi a procesului de selectare a judecătorilor.

Investitorii Străini din Republica Moldova propun de asemenea autorităţilor să atragă sectorul privat, inclusiv companiile străine, în construcţia, reconstrucţia şi gestionarea drumurilor naţionale şi să recunoască validitatea pe teritoriul ţării a certificatelor veterinare de calitate, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene.

În ce priveşte relaţiile de muncă, Asociaţia Investitorilor Străini recomandă să fie clarificate contradicţiile între articolele Codului Muncii referitoare la Inspecţia muncii şi ceea ce ei numesc imixtiunea acesteia în activitatea de înterprinzător. De asemenea recomandă revocarea dreptului inspectorilor de aplicare a amenzilor ad-hoc.

Potrivit însă ministrului finanţelor, Mihai Pop, multe din recomandările din Cartea Albă, numite de el „obiecţii”, au fost îndeplinite.

„Eu mă refer la compartimentul pe care-l cunosc mai bine: politică fiscală şi administrare fiscală. Totodată ar fi şi cazul să fie făcute şi nişte excepţii sau corelări axate pe realitatea economiei naţionale."

"În Carte sunt trecute propuneri care sunt administrate sau practicate în ţările cu economia de piaţă faorte avansate, ţări ale Uniunii Europene. Ceea ce la noi am putea constata că mai este încă mult până vom ajunge la aceste practici”, spune ministrul finanţelor.

Dar ministrul adjunct al economiei şi comerţului, Viorel Melnic crede că ar mai fi de lucru.

„Sunt foarte recunoscător că atât pentru mine, cât şi pentru investitori, cât şi pentru funcţionarii publici că în sfârşit noi am reuşit să recunoaştem că în ministere şi în Guvern sunt lucruri multe de realizat."

"Şi această Carte Albă nu este altceva decât o recunoaştere a lucrurilor nefăcute, a lucrurilor nerealizate, precum şi a obiectivelor clare în perspectivă”, spune ministrul adjunct al economiei şi comerţului, Viorel Melnic.

Alexandru Canţîr l-a întrebat pe analistul economic Alexandru Oprunenco, expert al Centrului analitic independent "Expert-Grup" din Chişinău ce părere are despre propunerile investitorilor.

Ascultaţi interviul cu Alexandru Oprunenco