Gwrando
Yn Fyw : Y Talwrn
2015 - Rownd 1 - Y Diwc v Y Ffoaduriaid
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Mawrth 29 Ebrill 2014