Gwrando
Yn Fyw : C2
Cyfrwng Cerdd - Pennod 3
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Sul 20 Ebrill 2014