Gwrando
Yn Fyw : Tudur Owen
Parti 'Dolig
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Iau 3 Hydref 2013