Gwrando
Yn Fyw : Alex yn Galw
Cyfres 2 - 6. Pennod 6 - Lisa Palfrey
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Sul 29 Medi 2013