Gwrando
Yn Fyw : Cwis Pop
Cwis Pop - Y Ffeinal: Brynrefail v Plasmawr
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Gwener 1 Mawrth 2013