Gwrando
Yn Fyw : Dei Tomos
Cofio'r diweddar Dr John Davies.
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Gwener 1 Mawrth 2013