Gwrando
Yn Fyw : C2
Cyfrwng Cerdd - Pennod 2
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Sadwrn 19 Ionawr 2013