Gwrando
Yn Fyw : C2
Lisa Gwilym - 28/01/2015
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Sul 13 Ionawr 2013