Gwrando
Yn Fyw : Tra Bo Dau
Cyfres 1 - Pennod 1
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Iau 29 Tachwedd 2012