Gwrando
Yn Fyw : Straeon Bob Lliw
Pwy Sy'n Gwisgo'r Trowsus
BBC Radio Cymru
Amserlen

BBC Radio Cymru amserlen Dydd Mercher 28 Tachwedd 2012