Bandiau ac artistiaid

Cysylltiadau i fandiau ac artistiaid...

Acid Casuals
Gwefan diddorol a gwahanol gan y grwp dawns o Gaerdydd. www.acidcasuals.com

Aeram Evans
Gwefan newydd sbon, sy'n rhoi cyfle i chi brynu a lawr lwytho traciau gan Aeram a Zenfly. www.arlais.co.uk

The Afternoons
Wedi'i harwyddo i Saturday Records, dyma wefan y grwp dwyieithog The Afternoons o Gaerdydd. www.theafternoons.com

Ail Symudiad
Mae gwefan Ail Symudiad y grwp o Aberteifi wedi cael ei ail-wampio, gan gynnwys ASTV. www.ailsymudiad.co.uk

Al Lewis
Safle gwe yr artist o Ogledd Cymru sydd bellach wedi sefydlu ym Mryste. www.allewis.co.uk

Amledd
Cyfle i ddysgu mwy am brosiect newydd Billy Thompson (Ffidlwr Meic Stevens) a Rhian Williams (gynt o Ust).
www.amledd.co.uk

Amlder
Gwefan myspace y band o Sir Gaerfyrddin.
www.myspace.com/amlder

Amy Wadge
Gwefan dda yn llawn o newyddion, fideos, caneuon, gigs a phopeth arall am y gantores boblogaidd yma o Gymru. www.amywadge.com

Anweledig
Gwefan un o fandiau enwocaf Blaenau Ffestiniog ac un o grwpiau byw gorau Cymru. www.anweledig.co.uk

Ashokan
Yn dod yn wreiddiol o ardal Pontypridd, dyma wefan y grwp Ashokan sy'n cynnwys gigs, newyddion, hanes, lluniau a chyfle i fynegi'ch barn. www.ashokan.cjb.net

Austerberry
Synau electronig a diddorol gan yr artist cyffrous yma. Cyfle i wrando ar rhai o'i ganeuon ar y wefan. www.austerberry.net

Becca White
Artist newydd ifanc o ardal Wrecsam. www.beccawhiteofficial

BOB
Eisau gwybod mwy am y grwp o Ben llŷn? Ewch i'w gwefan: www.bobband.tk

Bootnic
Dyma wefan y band roc Bootnic - mae'n cynnwys newyddion, rhestr gigs, lluniau a chyfle i ofyn am un o ganeuon Bootnic ar raglen C2! www.bootnic.co.uk

Brave Captain
Prosiect unigol cyn-gitarydd y Boo Radleys, Martin Carr, sy'n byw yng Nghaerdydd. Ar y wefan yma mae 'na ddigon o gerddoriaeth, newyddion, cyfweliadau a lluniau. www.bravecaptain.co.uk

Brigyn
Gwefan y ddeuawd Brigyn, sef Ynyr ac Eurig Roberts, lle mae cyfle i weld fideos y band a llawer mwy. www.brigyn.com

Brychan
Dyma wefan y canwr a'r gitarydd Brychan Llyr. Mae'n cynnwys newyddion, manylion gigs, lluniau, disgiadur a chyfle i glywed rhai o'i ganeuon. www.brychan.com

Bysedd Melys
Gwefan Bysedd Melys ar myspace. Clipiau o ganeuon, hanes y band, y newyddion diweddaraf, lluniau a gigs. www.myspace.com/byseddmelys

Caine Jones-Williams
Canwr/Cyfansoddwr ifanc o Gaergybi, Ynys Môn. Stwff acwstig blws a reggae. Mae'n sicr yn ennill y wobr am yr enw myspace gore! www.myspace.com/cainejoswillybum

Cajuns Denbo
Fel mae'r gwefan yn dweud - "O Gymru, cymysgiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana". Mae cyfle i glywed rhai o'r traciau ar ffurf mp3 yma. www.cajunsdenbo.co.uk

Calansho
Safle gwe y band roc o Gaernarfon. www.calansho.com

Cama'
Fel mae'n dweud ar y wefan - "Dechreuodd Cama' fel grwp teyrnged i Steps ond erbyn hyn mae'r grwp wedi recordio caneuon gan Steps, H&Claire, Hearsay." Ewch i weld!
gwefan-cama.20m.com

Celt
Gwefan y band o Fethesda sy'n cynnwys hanes y band, manylion yr aelodau a lluniau. www.celt.vze.com

Cerys Matthews
Dyma'i gwefan swyddogol sy'n cynnwys newyddion, dyddiadur, a hanes y gantores sydd erbyn hyn yn recordio yn Nashville. I'r ffans, mae'n werth mynd am dro i weld hon. www.cerysmatthews.info

The Crimea
Band sy'n cynnwys rhai o gyn-aelodau The Crocketts o Aberystwyth - dyma wefan swyddogol y band. www.thecrimea.net

Coda
Grŵp "Roc a Rôl dwyieithog" o Ddyfryn Teifi a Llambed sy'n chwarae cymysgedd o ganeuon gwreiddiol a chlasuron roc a rôl o'r gorffennol. www.ybandcoda.co.uk

Y Cyffro
Gwefan swyddogol Y Cyffro. Yn cynnwys lluniau, gwybodaeth am y grwp, gigs a chaneuon ar mp3. www.ycyffro.com

Y Cyrff
Gwefan swyddogol y band arloesol o Lanrwst sy'n cynnwys newyddion, lluniau, geiriau caneuon a hanes y grŵp. www.ycyrff.co.uk

Dail Gwair
Band sydd yn recordio eu caneuon 'dros lein rhwng Caerdydd a Chaernarfon'! www.myspace.com/dailgwair

Datblygu
Er nad oes gwefan swyddogol, mae yna nifer o dudalennau eraill yn cyfeirio at Datblygu - un o'r grwpiau mwyaf dylanwadol a fu erioed yng Nghymru. Cliciwch yma i ddarllen am eu hanes ar wefan C2, neu cliciwch yma i ddarllen am y grwp ar wefan ankstmusik.

Dau Boi o Blaenau
Fel mae enw'r band yn ei awgrymu, mae yna ddau foi yn y band sy'n digwydd dod o Blaenau! www.myspace.com/daufoioflaenau

David Mysterious
Gwefan dwyieithiog yr artist cyffrous o ardal Aberystwyth. www.davidmysterious.com

Derrero
Safwe swyddogol y grwp Derrero o Gaerdydd. Gwefan syml iawn, dim llawer i'w wneud yma - hanes, lluniau a chaneuon ar mp3. Un i'r ffans. www.btinternet.com/~bignoise/derrero.htm

Destiny
Safwe y grwp Destiny o ardal Wrecsam. Grwp o ferched sy'n canu'n Gymraeg a Saesneg, a hefyd sy'n gallu dawnsio! www.destinycymru.20.com

DJ Dafis
DJ dawnus, cyfansoddwr ac arbenigwr ar ail-gymysgu hen glasuron Cymraeg, mae'r wefan yma yn cynnwys ei hanes a lluniau lliw o'r troellwr wrth ei waith! www.djdafis.co.uk

Dragonfall
Gwefan y grwp o gymoedd y de. Cyfle i ddarllen am hanes y grwp a chlywed rhai o'r caneuon. www.dragonfall.co.uk

Ectogram
Gwefan y grwp cyffrous Ectogram sy'n cynnwys newyddion, gigs a phroffeils. www.ectogram.co.uk

Elin Fflur
Gwefan y gantores boblogaidd o Ynys Môn - adolygiadau, newyddion, discograffi a llawer mwy. www.elinfflur.com

Epitaff
Gwefan hyfryd y band poblogaidd Epitaff lle mae digon o luniau, newyddion ac adolygiadau. www.epitaff.co.uk

Eryr
Safle Gymraeg y band Eryr o Ben Llyn - enillwyr cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 yn 2003! www.eryr.welshnet.co.uk

Estella
Safle ddwyieithog y grwp o Flaenau Ffestiniog. Mae'n cynnwys newyddion, oriel luniau a manylion eu CDs. www.estella.org.uk

Eskimo
Band dwy-ieithog a chaneuon 'melodic-rock.' Ar eu tudalen myspace gallwch glywed caneuon ac edrych ar eu lluniau. www.myspace.com/eskimowales

Eusebio
Gwefan band roc o'r Gorllewin Gwyllt. www.myspace.com/meddyginiaethhapus

Feedback
Band Cymraeg o Fae Colwyn. Safle'n cynnwys newyddion, gwybodaeth am y band, lluniau, gigs, hanes y band a llyfr ymwelwyr. www.1feedback.8k.com

Feeder
Gwefan y triawd poblogaidd o Gymru. Newyddion diweddar, cyfweliadau, lluniau, cerddoriaeth, hanes, siop a llwyth o bethau eraill! www.feederweb.com

Fernhill
Gwefan y grwp gwerin arbrofol sy'n cynnwys rhai o gerddorion gorau'r wlad. Cyfle i ddarllen newyddion, hanes a geiriau caneuon. www.btinternet.com/~ceri.matho/index.html/fernhill

Frizbee
Gwefan y band cyffrous yma o ardal Flaenau Ffestiniog sy'n cynnwys newyddion, lluniau a manylion gigs. www.frizbee.info

Funeral for a Friend
Dyma gyfle i wybod popeth am Funeral for a Friend o Benybont. Gwefan dda sy'n cynnwys lluniau, caneuon ar mp3, newyddion a chyfle i gael delweddau'r grwp fel papur wal ar y cyfrifiadur. www.funeralforafriend.com

Fflur Dafydd a'r Barf
Gwefan y band gwerin/jazz - mae'r safle yn llawn newyddion a manylion ei chaneuon diweddaraf. www.fflurdafydd.co.uk

Gabrielle Twenty Five
Gwefan sy'n cynnwys newyddion, biogs a digon o luniau o'r band o Ddyffryn Conwy. www.gabrielle25.com

Garej Dolwen
"Grwp o wlad y wes wes" - mae'r wefan yn cynnwys newyddion, lluniau a manylion eu gigs. www.garejdolwen.com

Gafyn Buckland
Gwefan yr artist unigol o Ynys Môn lle mae cyfle i ddarllen y newyddion ac i lawrlwytho ei ganeuon. www.gafbuck.com

Genod Droog
Tudalen myspace y band - caneuon, newyddion, gigs a hanes y band. www.myspace.com/genoddroog

Geraint Griffiths
Canwr a chyfansoddwr sydd wedi bod yn recordio ers 1973. www.geraintgriffiths.com

Gilespi
Y safle yn cynnwys newyddion, gigs, cerddoriaeth a phroffiliau o aelodau'r band. www.gilespi.co.uk

Gola Ola
Safle gwe newydd y grwp o Borthmadog.www.golaola.com

Gorky's Zygotic Mynci
Safle gyda digonedd o bethau i'w wneud a chyfle i edrych drwy archif y Gorky's. www.gorkys.com

Gruff Rhys
Fel rhan o wefan y label Placid Casual, dyma safle arbennig yr artist Gruff Rhys. www.placidcasual.com/gruff

Gwilym Morus
Gwefan y cerddor poblogaidd sydd yn cynnwys caneuon, gwybodaeth a'r siawns i brynu ei gerddoriaeth. www.gwilymmorus.com

Ha Kome
Gwefan y band o Sir Benfro sy'n cynnwys gigs, newyddion a llond gwlad o 'bethau neis'! www.freewebs.com/hakome

Infinity
Band ifanc o ardal Wrecsam. www.myspace.com/infinitycymru

Jakokoyak
Gwefan un o artistiaid cyffrous y label Peski. www.jakokoyak.com

Jim Rowlands
Gwefan y canwr gwerin o Graigfechan sy'n byw yn Ffrainc. jim.rowlands.free.fr

John Cale
Yn arfer chwarae gyda'r Velvet Underground, erbyn hyn mae'r Cymro John Cale wedi sefydlu ei hun fel artist unigol. Dyma wefan y dyn ei hun sy'n cynnwys newyddion, hanes a biograffi. Mae hon yn safwe i'r ffans. www.john-cale.com

John Grindell
Gwefan newydd swynwr y synth!
www.john.grindell.20m.com

Kenavo
Band o Aberystwyth - ychydig o roc a digon o hip-hop!www.kenavo.2ya.com

Kentucky AFC
Gwefan sy'n cynnwys newyddion, gigs, caneuon ar mp3, llyfr gwesteion a lluniau o Kentucky AFC. www.kentuckyafc.com

The Keys
Tudalen i'r grwp The Keys ar wefan y label Too Pure. www.toopure.com/thekeys

Lostprophets
Y peth mwya' i ddod o Bontypridd ers Tom Jones! Gwefan syml iawn sy'n cynnwys newyddion a bwrdd negeseuon. www.lostprophets.com

Love Vandals
Grŵp unigryw o ardal Llanelli sy'n hoelio sylw yn ystod pob perfformiad - manylion y band a'u gigs ar y wefan yma. www.thelovevandals.com

Lowri Evans
Artist o Sir Benfro sy'n perfformio caneuon gwerin a jazz. www.lowrievans.co.uk

Llwybr Llaethog
Gwybodaeth am y band arloesol electroneg/dawns. Mae'n cynnwys newyddion, discograffi, llwyth o luniau, caneuon ar mp3 a llawer mwy! http://uk.geocities.com/llwybr_llaethog

Malarki
Safle'r grwp dawns Malarki o Borthmadog lle mae cyfle i glywed caneuon a gweld eu fideos. www.malarki.com

Manic Street Preachers
Safle eang sy'n cynnwys newyddion y grwp, hanes yr aelodau, caneuon i'w clywed, digon o ryngweithio, cyfweliadau etc. www.manics.co.uk

Mari Lwyd
Band gwerin o Abertawe - mae'r wefan ddwyieithog yn cynnwys lluniau, caneuon mp3 a hanes y band. www.mari-lwyd.com

Martyn Joseph
Gwefan y canwr o Gaerdydd. Ar y wefan mae cyfle i brynu CDs, darllen ei hanes a'i ddyddiadur a holl fanylion ei gigs. www.martynjoseph.com

Mattoidz
Gwefan y grwp o'r 'Gorllewin Gwyllt' - gigs, gwybodaeth am aelodau'r grwp, newyddion, clips o ganeuon, a digon o 'gleber'! www.mattoidz.com

Melys
Gwefan y grwp poblogaidd Melys o Fetws-y-Coed - cyfle i ddarllen newyddion y band, eu hanes, discograffi, a chaneuon a fideos i'w llwytho. www.melys.co.uk

Merched Becca
Band roc a ffurfiodd nôl yn 1985 yn ardal Gorseinon - cyfle i glywed rhai o'u caneuon ar y wefan yma. www.merchedbecca.com

Midasuno
Gwefan y grwp roc o Ferthyr Tydfil. www.midasuno.co.uk

Mim Twm Llai
Yr artist o Danygrisiau ger Flaenau Ffestiniog - y newyddion a'i hanes ar y wefan yma. www.mimtwmllai.com

Monswn
Safle am y grwp Monswn o Sir Fôn (lluniau, hanes, proffeiliau ayyb). www.geocities.com/monswn/Monswn.html

Nathan Williams
Cyfle i lawrlwytho traciau oddi ar yr albym newydd, yn ogystal a darllen 'blog' wythnosol Nathan. www.myspace.com/nathanwilliamsmusic

NEB
Safle'r band roc o'r Wyddgrug lle mae cyfle i lawrlwytho rhai o'u traciau byw. www.nebband.co.uk

Niem
Safle NIa a EMyr o Abertawe.www.niem.co.uk

No Star Band roc o Wrecsam a enillwyr Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru a C2 2005. www.no-star.co.uk

Overtones
Gwefan y band boblogaidd o ardal Rydaman. www.overtones.8m.com

Permanent Vacation
Gwefan y band ifanc o Bontardawe sy'n addo rhoi ffync nol yn y siartiau! Cyfle i ymuno â'r rhestr llythyru, darllen am yr aelodau a chlywed rhai o'r caneuon. www.on.to/pv

Pondman
Gwefan ddwyieithog y grwp Pondman, sef Fiona a Gorwel Owen - "Yamoosh!" www.yamoosh.com

Poppies
Newyddion, hanes, lluniau a chaneuon y band o Aberystwyth. www.poppies.tv

Radio Feynman
Safle gwe newydd y grwp roc o'r Cymoedd. www.radiofeynman.co.uk

Ryland Teifi
Artist gwerin/jazz llwyddiannus iawn. Cyfle i brynu CDs ar y wefan. www.rylandteifi.com

Rheinallt H. Rowlands
Tudalen ar wefan ankstmusik yn son am y grwp unigryw Rheinallt H. Rowlands. www.ankst.co.uk/oz.htm

Rhian Mostyn
Safle myspace y gantores boblogaidd o Lanfairfechan. www.myspace.com/rhianmostyn

Sammie Jayne
Artist arall o stabl John Grindell. www.myspace.com/sammyjayneofficial

Sarah Louise
Gwefan y gantores ddwyieithog sy'n ysgrifennu ei chaneuon ei hun, yn cynnwys lluniau, newyddion, gigs, caneuon a fideos. www.sarahlouisemiwsig.com neu myspace.com/sarahlouiseonline

Sara Mai a'r Moniars
Gigs, hanes, disgyddiaeth a llawer mwy - gwefan y grwp boblogaidd o Ynys Môn. www.ymoniars.co.uk

Serotonin
Caneuon, gigs, newyddion a hanes y grwp Serotonin. www.serotonin.org.uk

Sherbet Antlers
Gwefan y super-group 'Sherbet Antlers' sy'n cynnwys cyn-aelodau o'r Cyrff a Catatonia ac aelodau presennol Llwybr Llaethog. www.sherbetantlers.com

Siriys
Gwefan y band o Ynys Môn. www.siriys.co.uk

Skwardya
Safle'r band roc Cernyweg. Cyfle i ddarllen am hanes a chefndir y grwp o Gernyw. www.geocities.com/skwardya/

Something Personal
Band roc o ardal Caernarfon - mae'r wefan yn llawn o bethau yn cynnwys gigs a newyddion y band ac mae cyfle i lawrlwytho traciau yno. www.something-personal.co.uk

Steffan Rhys Williams
Holl newyddion y canwr a'r cyfansoddwr a chyn-enillydd Cân i Gymru. www.steffanrhyswilliams.co.uk

Stereophonics
Un o grwpiau mwya' Cymru a'r byd, dyma wefan y 'Phonics. www.stereophonics.com

Strawberry Blondes
Gwefan sy'n llawn i'r ymylon o newyddion, lluniau, manylion gigs, cysylltiadau a maniffesto y grwp yma o Gymru. www.strawberry-blondes.co.uk

Super Furry Animals
Safle swyddogol Super Furry Animals. www.superfurry.com

Supergene
Wedi newid eu henw o Supernauts i Supergene dyma wefan y band roc o Gaerfyrddin. www.supergene.co.uk

Texas Radio Band
Safle we swyddogol y grwp cyffrous o Orllewin Cymru www.texasradioband.co.uk neu cliciwch ar eu safle MySpace

Tom Jones
Ei safle swyddogol sy'n cynnwys galeri da o luniau'r hync o Bontypridd! www.tomjones.com

Tricky Nixon
Un o'r bandiau sydd wedi recordio sesiwn i C2 - roc trwm a melodiau ffantastic. www.trickynixon.co.uk

Vanta
Gwefan swyddogol y grwp roc Vanta. I ddarllen newyddion am y grwp ac am fwy o fanylion ynglyn â gigs, yr aelodau, a'r CDs yna ewch am dro i'w wefan. www.vanta.org.uk

Vates
Safle myspace y grwp reggae o ardal Blaenau Ffestiniog - www.myspace.com/vatesgweld

Wyn Williams
Yr artist sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Monkey Sea Monkey Doo a Dafydd ap Llwyd - www.last.fm/music/wyn+williams

Y Diwygiad
Tudalen myspace y ddeuawd hip-hop, 9 Tonne (aka Aneirin Karadog) a Mr Phormula (aka Ed Holden).www.myspace.com/ydiwygiad

Ynyr Llwyd
Holl fanylion recordiau y canwr a'r cyfansoddwr o Ddinbych ar gael yma, gyda chyfle i glywed ac i brynu ei gerddoriaeth - http://traciaucymraeg.co.uk/swn2/artistiaid-artists/41-ynyr-llwyd

Zabrinski
Gwefan y grwp o Gaerfyrddin gyda newyddion ac adolygiadau - www.zabrinski.com. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y label ankstmusik

Hoffech chi gael eich cynnwys ar y rhestr hon? Yna e-bostiwch c2@bbc.co.uk

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau uchod

Gwrando

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 am ddim - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

C2 ar BBC iPlayer

Cyfle arall i glywed holl raglenni C2 o'r saith diwrnod diwethaf.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.