Cod Ymddygiad y BBC ar gyfer Cystadlaethau a Phleidleisio

Mae'r cod ymddygiad yma yn cynnwys ymrwymiad y BBC i dalwyr ffi'r drwydded ar gyfer yr holl wasanaethau a gyllidir yn gyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.

Ymddiriedaeth yw'r prif werth sydd gan y BBC ac ni allwn danseilio ymddiriedaeth y cyhoedd yn y BBC. Byddwn yn cynnal perthynas gonest ac agored gyda'n cynulleidfaoedd ac ni fyddwn yn eu camarwain yn fwriadol.

Pan fydd y cyhoedd yn ymgysylltu gyda ni drwy ryngweithio fe gânt eu trin â pharch, gonestrwydd a thegwch. Byddwn yn delio gyda phob cystadleuaeth ryngweithiol a phleidleisiau gyda gofal manwl a chywirdeb.

Ni chaiff pleidleisiau a chystadlaethau'r BBC eu cynnal er mwyn gwneud elw. Yr unig amser fydd cystadlaethau'r BBC neu bleidleisiau yn cael eu hamcanu er codi arian fydd ar gyfer un o ymgyrchoedd elusennol y BBC.

Egwyddorion ar gyfer cystadlaethau rhyngweithiol a phleidleisiau

Mae'r egwyddorion allweddol yma yn gymwys ar gyfer pleidleisiau a chystadlaethau'r BBC sy'n ymgorffori gwylwyr, gwrandawyr a'r gynulleidfa ar-lein. Maent yn gymwys i elfennau rhyngweithio gynhelir dros y ffôn, negeseuon testun, defnyddio'r botwm coch, drwy'r post neu unrhyw wasanaeth rhyngweithiol arall.

Mae'r BBC yn ymrwymo bod

  • cystadlaethau a phleidleisiau yn cael eu cynnal mewn modd sy'n onest, agored, teg a chyfreithiol
  • enillwyr cystadlaethau a phleidleisiau yn ddilys a byth wedi eu dyfeisio, wedi eu dewis o flaen llaw neu wedi eu trefnu gan y tîm cynhyrchu. Dylai pob cynnig fod â chyfle teg i ennill
  • ni fyddwn byth yn gofyn i rywun ymddangos fel ymgeisydd cystadleuaeth neu enillydd
  • gwobrau yn cael eu disgrifio'n gywir. Ni fyddwn yn camarwain cystadleuwyr am natur y wobr a bydd yr enillwyr yn derbyn eu gwobrau o fewn amser rhesymol
  • rheolau eglur sydd ar gael i'r cyhoedd ar gyfer unrhyw gystadleuaeth neu bleidlais.

Pa bwysau bynnag sydd i gadw'r sioe ar yr awyr, ni ddylai'r BBC fyth gyfaddawdu ei gywirdeb golygyddol.

Os aiff rhywbeth o'i le wrth gynnal cystadleuaeth neu bleidlais ni fyddwn yn ceisio cuddio hynny neu'n rhoi canlyniad ffug.

Y Defnydd o Wasanaethau Ffôn Cyfraddau Premiwm

Mae maint yr ymateb tebygol i rai cystadlaethau neu bleidleisiau yn golygu efallai mai llinellau cyfradd premiwm yw'r mwyaf addas i ddelio gyda nifer fawr o alwadau.

Byddwn yn nodi ar yr awyr mor eglur â phosib faint mae'r galwadau yn eu costio ac yn defnyddio'r tariff isaf posib, heblaw ein bod yn fwriadol yn codi arian ar gyfer ymgyrch elusennol gan y BBC. Byddwn yn rhoi gwybod i'r gynulleidfa pan fo llinellau cystadlaethau neu bleidleisiau yn agor a chau.

Ar gyfer yr holl gystadlaethau neu bleidleisiau cyfraddau ffôn byddwn yn cydymffurfio gyda chod ymddygiad a gyhoeddir gan y rheolydd annibynnol PhonepayPlus (adnabuwyd gynt fel ICSTIS).

Gwrando

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 am ddim - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

C2 ar BBC iPlayer

Cyfle arall i glywed holl raglenni C2 o'r saith diwrnod diwethaf.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.