Canllawiau Pleidleisio Cyffredinol

 • Y gynulleidfa fydd yn penderfynu pwy sydd yn ennill y rownd derfynol dwy bleidlais ffon a neges testun. Caiff y rhifau a'r dull o bleidleisio eu hybu ledled gwasanaethau BBC Radio Cymru gan hefyd fod ar gael ar wefan BBC Radio Cymru a gwefannau'r Mentrau Iaith.
 • Caiff y Rownd Gyn-Derfynol eu darlledu ar wasanaethau BBC Radio Cymru ar Fawrth 13 ac 15 2012 rhwng 8 a 10pm, gyda'r llinellau ffôn yn agor am 9:30pm a chau am 11:30pm. Ni fydd cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn 12:15am.
 • Caiff y Rownd Derfynol ei darlledu ar C2 ar BBC Radio Cymru am 8pm Ebrill 18 2012 gyda'r llinellau ffôn yn agor am 9:30pm a chau am 11:30pm. Ni fydd cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn 12:15am.
 • Mae'r pleidleisiau ffôn a neges testun yn agor a chau fel nodir uchod. Ni chaiff pleidleisiau a dderbynnir tu allan i'r amserau yma eu cyfri, er efallai y byddant yn costio arian. Fe all yr amseroedd pleidleisio newid.
 • Byddwn yn monitro ac yn cyfyngu'r nifer o bleidleisiau a geir o un rhif ffon/ ffon symudol, (mwyafrif o 3 pleidlais), er mwyn sicrhau tegwch.
 • Ni fyddwch yn gallu pleidleisio os ydych yn gwrthod datgelu eich rhif ffon. Os nad yw eich rhif yn cael ei ddatgelu, bydd angen i chi ail-alw gan ddeialu 1470 cyn y rhif pleidleisio.
 • Os bydd y bleidlais yn gyfartal bydd y beirniaid yn penderfynu pwy yw'r enillydd, a bydd gan gadeirydd y beirniaid air terfynol.
 • Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ganslo neu atal pleidleisiau unrhyw adeg.
 • Mae pob pleidlais ffôn yn costio 15c o linell BT. Gall galwadau o ffonau symudol a rhwydweithiau eraill fod yn uwch.
 • Rhaid i'r rheiny sy'n pleidleisio gael caniatâd yr un sy'n talu'r bil ffôn cyn pleidleisio.
 • Mae gan y BBC yr hawl i ddiarddel pleidleisiau os oes ganddi amheuaeth bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd neu os yw'n amau bod ymgais wedi bod i drefnu'r pleidleisio.
 • Ni all y BBC, ei hisgontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant technegol neu ddiffygion neu unrhyw broblem gydag unrhyw rwydwaith ffôn neu linell, system, gweinyddwr, darparwr neu arall allai arwain at golli pleidlais neu bleidlais heb ei chofnodi.
 • Dilynwch y ddolen yma i ddarllen côd ymddygiad cystadlaethau y BBC.
 • Gweinyddir y gystadleuaeth gan y BBC ac mae'n atebol i ddeddf gwlad Lloegr a Chymru.

Gwrando

Podlediad

Lawrlwytha Pod C2 am ddim - darnau gorau C2 pob wythnos ar gyfer dy chwaraeydd MP3. Beth yw podlediad?

C2 ar BBC iPlayer

Cyfle arall i glywed holl raglenni C2 o'r saith diwrnod diwethaf.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.