Yr Wythnos Fach

Huw Stephens

Click here to see this page in English

Beth sy'n digwydd?

Bydd Radio 1 yn rhoi'r cyfle i fandiau o Ogledd Cymru berfformio yn Yr Wythnos Fach sy'n rhan o Benwythnos Mawr Radio 1.

Bydd Yr Wythnos Fach yn dathlu'r sîn gerddoriaeth leol, o fandiau gitâr i DJs ac MCs amhrofiadol, a phopeth yn y canol.

Mae cyfuniad anhygoel o artistiaid wedi'u dewis i fod ar banel Yr Wythnos Fach. Mae'r panel yn cynnwys DJs Radio 1, Huw Stephens a Bethan Elfyn, Adam Walton, o BBC Radio Wales Lisa Gwilym, o BBC Radio Cymru a chynhyrchwyr Radio 1.

Mae'r holl DJs sydd ar banel Yr Wythnos Fach yn rhan o'r rhwydwaith BBC Introducing; mae BBC Introducing yn cefnogi artistiaid nad ydynt wedi arwyddo â chwmni recordio ac nad ydynt wedi'u darganfod ledled y DU.

I gael rhagor o fanylion, ewch i bbc.co.uk/music/introducing

Mae'r gigs i gyd am ddim!

Dydd Llun 17 Mai - Central Station, Wrexham


Adolygiad Gig Yr Wythnos Fach gan Bethan Elfyn
Dydd Mawrth 18 Mai - Speakers Corner, Colwyn Bay


Adolygiad Gig Yr Wythnos Fach gan Bethan Elfyn
Dydd Mercher 19 Mai - Morgan Lloyd, Caernarfon

GWYBODAETH AM Y LLEOLIAD

Morgan Lloyd, 10 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd LL55 2NF

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i fynd i'r digwyddiad

Amser: 1900-2300Dydd Iau 20 Mai - Venue 342, Bangor

GWYBODAETH AM Y LLEOLIAD

Venue 342, 342 High Street,Bangor, Gwynedd LL57 1YA

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i fynd i'r digwyddiad

Amser: 1900-2300

Venue 342 website

Dydd Iau 20 Mai - Hendre Hall, Bangor

GWYBODAETH AM Y LLEOLIAD

Hendre Hall

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i fynd i'r digwyddiad

Amser: 1900-2300

Hendre Hall WebsiteDydd Iau 20 Mai - Greek Taverna, Bangor

GWYBODAETH AM Y LLEOLIAD

Greek Taverna, 12-14 Holyhead Road

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i fynd i'r digwyddiad

Amser: 1900-2300Dydd Iau 20 Mai - Rascals Cafe Bar, Bangor

GWYBODAETH AM Y LLEOLIAD

Rascals Cafe Bar, 6 Holyhead Road, Bangor LL57 2EG

Amser: 2100-0100

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i fynd i'r digwyddiad

Yn ogystal â gigs yr Wythnos Fach yn ystod yr wythnos sy'n arwain at Benwythnos Mawr Radio 1, mae BBC Introducing hefyd yn rhoi cyfle i rai cerddorion newydd gael cyngor ac adborth ar eu cerddoriaeth.

Os yw hyn yn apelio atoch chi, darllenwch ymlaen!

Fel y gwyddoch, mae BBC Introducing yn cefnogi cerddorion nad ydynt wedi arwyddo â chwmni recordio ac nad ydynt wedi cael eu darganfod. Fel rhan o Wythnos Fach Penwythnos Mawr Radio 1, maent wedi trefnu dau gyfle gwych i gerddorion newydd lleol yn ardal Bangor.

Cyflwyno demo i gynhyrchwyr a DJs Radio 1 a Radio Cymru!

Yn Cob Records ar Stryd Fawr Bangor ddydd Gwener 21 Mai, bydd Huw Stephens a Bethan Elfyn o Radio 1, Adam Walton o BBC Radio Wales, a Huw Evans o C2 yn aros i wrando ar eich demo! Cewch gyfle i chwarae'ch demo diweddaraf iddynt a byddant yn cynnig adborth ar eich cân - a yw'n gân addas ar gyfer y radio, cyngor ar sut mae cael cyhoeddusrwydd i'r gân...

Bydd angen i chi gofrestru gyda Cob Records yn uniongyrchol ymlaen llaw, naill ai drwy fynd i'r siop neu eu ffonio - Cob Records, 320 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1YA - Awron 'n ddiwall booked - Diolch yn fawrClinig Cerddoriaeth gyda Kids in Glass Houses

Ddydd Gwener 21 Mai, bydd Joel a Philip o'r grŵp Kids in Glass Houses yn ymweld á Siop Gerdd John Williams ym Mangor. Felly, os ydych chi'n chwarae gitâr neu gitâr fas, dyma'ch cyfle i sgwrsio â'r hogiau am berfformio, datblygu caneuon newydd, technegau... unrhyw beth dan haul!

Bydd angen i chi gofrestru gyda Siop Gerdd John Williams yn uniongyrchol ymlaen llaw. Gallwch naill ai fynd i'r siop neu eu ffonio - John Williams, 1 Stryd Waterloo, Bangor, LL57 1DS

Caiff slot 15 munud ei neilltuo ar eich cyfer. Caiff slotiau eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Fel y gallwch ddychmygu, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ar gyfer y cyfleoedd hyn, felly ewch ati i gofrestru cyn gynted â phosibl. Gallwch wrando ar rai o'r uchafbwyntiau ar sioe Bethan ar Radio 1.

BBC Introducing - Yn cefnogi artistiaid nad ydynt wedi arwyddo â chwmni recordio ac nad ydynt wedi'u darganfod ar draws y BBC www.bbc.co.uk/introducing

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.