Gethin Thomas

Actor: Simon Watts

Mae Gethin yn frawd i Dani. Ymddengys yn ddyn busnes llwyddiannus ac yn berchen ar fusnes gwerthu sgwters ond mae elfen amheus i gymeriad Gethin.

Tra roedd Garry yn y carchar, roedd Dani wedi bod yn dipio mewn i arian roedd Garry wedi ei adael yn y fflat dan ofal Brandon. Pan sylwodd bod hi wedi mynd â gormod, gofynnodd i Gethin dorri i mewn i’r fflat er mwyn iddi ymddangos fel bod yr arian wedi ei ddwyn. Er gwaethaf hyn, pan ddaeth Garry allan o’r carchar, fe weithiodd e allan beth oedd Dani a Gethin wedi ei wneud. I ychwanegu at ddrwgweithredoedd Gethin, rhoddodd e gyffuriau i Sheryl cyn iddyn nhw ddechrau canlyn ei gilydd a bu rhaid iddi fynd i’r ysbyty.

Roedd Gethin yn awyddus iawn i blannu gwreiddiau yng Nghwmderi gyda Sheryl ond aeth pethau o chwith pan ddaeth hi i wybod fod gan Gethin wraig a phlentyn cudd yn barod. Mae Gethin yn awyddus iawn i wneud yn iawn am hyn a datblygu eu perthynas ond nid yw Sheryl yn cytuno.

Mae Gethin a Dani yn rhannu yr un tad, sef Moc. Ond oherwydd eu gorffennol, mae’r berthynas rhwng y tri yn fregus.

Gethin Thomas (English)

Gethin is Dani’s brother. He appears to be a successful business man, selling scooters, but he’s a suspicious character.

Whilst Garry was in prison, Dani had been dipping into his secret stash of money that was left behind in the flat under Brandon’s care. When she realised that she had taken too much, Dani asked Gethin to break in to the flat so that it would appear that the money had been stolen. But they weren’t clever enough to trick Garry and when he was released, he worked out exactly what had gone on. To add to Gethin’s misdemeanours, before they started seeing each other Sheryl took a drug that he had given her, and she was taken to hospital.

Gethin was keen to settle in Cwmderi with Sheryl but that plan didn’t work out when she found out that he already had a secret wife and child. He’s extremely eager to make this right and develop their relationship but Sheryl doesn’t want to.

Both Gethin and Dani have the same father, Moc, but because of their past, they have a difficult relationship.