Eifion Rowlands

Actor: Arwel Davies

Gweithiwr fferm ydy Eifion. Mae’n gariad i Cadno ac mae’r ddau yn awyddus i gael teulu mawr. Maent hefyd yn aelodau o bwyllgor y clwb rygbi.

Cymer Eifion ei waith ar dir Penrhewl o ddifri. Mae’n weithiwr diwyd ac yn ffarmwr da. Bu bron iddo anobeithio’n llwyr pan fu’n rhaid difa holl wartheg y ffarm oherwydd bod TB arnynt ac mae ail sefydlu’r stoc wedi bod yn bwysig iawn iddo. Yn y gorffennol, carcharwyd ef am ddwyn defaid (gan gynnwys rhai oedd yn eiddo i Denzil) ac am gyfnod, bu’n cuddio rhag yr heddlu gyda pheth cymorth gan Cadno.

Mae tensiwn yn codi ym Mhenrhewl o bryd i’w gilydd gan nad yw pawb yn cydweld o hyd, ond maent fel arfer yn cymodi cyn i bethau fynd yn rhy bell.

Wrth reswm, mae marwolaeth Denzil wedi achosi llawer o newidiadau ar y fferm.

Eifion Rowlands (English)

Eifion has a reputation for having been a bad boy in his youth, but he now seems settled and happy in Penrhewl with Cadno.

Eifion is a farm hand and is looking forward to starting a big family with Cadno. He takes his work at the farm seriously and nearly lost the will to live when he had to kill all the cattle at Penrhewl when they got infected with TB.

He has been jailed in the past for stealing sheep and it took a while for Denzil to be able to trust him again with the livestock.

Tension sometimes rears its head at Penrhewl when people don’t see eye to eye, but they usually make up before things get too far.