Anita Pierce

Actores: Nia Caron

Menyw benderfynol sy’n blaenoriaethu lles ei theulu o flaen pawb a phopeth arall.

Yn y gorffennol mae hi wedi gorchfygu cyfnodau tywyll iawn.

Anita is hard-working who always prioritises the needs of her family before all else.

Anita is a strong character and always manages to get through the darkest of times.