Anita Pierce

Actores: Nia Caron

Menyw ddeniadol a gweithgar sy’n benderfynol o flaenoriaethu lles ei theulu bob amser, ond mae ochr danllyd i Anita sy’n gallu ei harwain i drwbl.

Cafodd Anita a Meic berthynas flynyddoedd maith yn ôl ond fe wnaethant wahanu cyn i Meic wybod bod Anita’n feichiog gyda’u mab, Darren. Erbyn i Anita ddod i’r cwm fel glanhawraig i Cassie Morris, roedd wedi priodi ac ysgaru Tom Howarth, tad Dwayne, ei mab arall hi. Cyfarfu â Meic eto a darganfu ei fod yn dad i Darren. Priododd Anita a Meic yn 2005 a buont yn rhedeg y Deri gyda’i gilydd am rai blynyddoedd.

Mae Darren bellach yn byw yng Nghanada gyda’i wraig Katie a’u merch fach, Alys. Mae Anita hefyd yn fam-gu i fab arall Darren, Wil sy’n byw yng Nghwmderi gyda’i fam, Sheryl. Bu farw Dwayne yn 2009 ar ôl dioddef anaf i’w ben.

Cafodd Anita a Meic ferch yn nes ymlaen mewn bywyd ond ganwyd hi’n gynnar ar ôl i Anita ddioddef anafiadau mewn damwain car, a bu farw’r ferch fach, Eira. Mae Anita wedi bod trwy gyfnodau tywyll iawn ond mae ei chryfder wedi dod â hi o’i chragen bob tro yn y pen draw.

Ar ôl i’w pherthynas â Meic golli ei sglein, cafodd Anita berthynas gudd gyda Colin. Chwalodd y briodas a bu rhaid iddi hi a Meic werthu tafarn Y Deri fel rhan o’r ysgariad. Bellach, mae Anita yn fenyw sengl gref sy’n ceisio ymgyfarwyddo gyda’i bywyd newydd.

Anita Pierce (English)

Anita is an attractive and hard-working woman who always seeks to put the wellbeing of her family first. She has a fiery side and you wouldn’t want to cross her.

Anita had a relationship with Meic many years ago, but they separated before she found out that she was expecting his son, Darren. By the time she returned to Cwmderi as Cassie’s cleaner, years later, she had married and divorced Tom Howarth, the father of her other son, Dwayne. She met Meic again and he discovered that he was Darren’s father. They got married in 2005 and ran the Deri together for a few years.

Darren now lives in Canada with his wife, Katie, and their little girl, Alys. Anita is also grandmother to Darren’s other son, Wil, who lives in Cwmderi with his mother, Sheryl. Dwayne died in 2009 after suffering a blow to the head. Anita and Meic had another baby, Eira, who was born prematurely after Anita had a car accident. But the baby did not survive. Anita is a strong character and always manages to get through the darkest of times.

When her relationship with Meic lost its spark, Anita had an affair with Colin, which resulted in the end of her marriage. They had to sell the Deri as a result. Anita is now an independent lady who’s trying to adjust to life on her own.