Dòmhnall Moireasdan

Tha Dòmhnall Moireasdan air a bhith na fhear-naidheachd ‘s na chraoladair aig a’ BhBC airson faisg air 30 bliadhna

Thàinig e gu craoladh an dèidh crìoch a chur air ceum ann an Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain. Tha e an-diugh air fear de phrìomh luchd-aithris prògram naidheachd Radio nan Gàidheal Aithris na Maidne, ‘s cuideachd na fhear-naidheachd air a’ phrògram telebhisean An Là air BBC ALBA. Cuideachd air BBC ALBA, bidh e a’ ceasnachadh Ghàidheil ainmeil mu am beatha, air a’ phrògram Thuige Seo. A bharrachd air iomadh prògram rèidio is telebhisean tro na bliadhnaichean, ‘s e Dòmhnall a cho-sgrìobh agus a lìbhrig an t-sreath ainmeil Na h-Eilthirich, airson an deach e air chuairt feadh nan Stàitean Aonaichte, Chanada, Argentina, Chile, Astràilia agus New Zealand. ‘S ann à Ùige Leòdhais a tha e bho thùs. Tha e a-nis stèidhichte ann an oifis a’ BhBC ann an Inbhir Nis agus a’ fuireach ann an Ceasag a Tuath anns an Eilean Dubh còmhla ri a bhean Màiri agus triùir de theaghlach.

Donald Morrison

Donald Morrison has been a BBC Gaelic journalist for nearly 30 years, working on a variety of news and other programmes, joining the BBC straight from Aberdeen University where he gained a degree in Gaelic Studies. He is one of the main presenters of BBC Radio nan Gàidheal’s morning news programme Aithris na Maidne as well as a reporter for Radio nan Gàidheal and the BBC ALBA news programme An Là. Also on BBC ALBA, he hosts the chat show Thuige Seo, exploring the lives of prominent Gaels. Donald co-wrote and presented the acclaimed television series on Highland emigration Na h-Eilthirich, filming in the USA, Canada, Argentina, Chile, Australia and New Zealand. From Uig in Lewis, he is now based in the BBC’s Inverness office, and lives in the Black Isle village of North Kessock, with his wife Mary and three grown-up children.