Eileen Probert

Actores: Sera Cracroft

Mwy o dwrw nag o daro sydd yng ngweithredoedd Eileen.

Eileen’s bark is worse than her bite.