Eileen Markham

Actores: Sera Cracroft

Menyw fusnes lwyddiannus yw Eileen. Mae hi’n gogyddes ac yn rhedeg cwmni cynnyrch organig.

Un o dair merch i ffermwr oedd Eileen a daeth i Gwmderi yn sgil Gina ei chwaer ieuengaf fel myfyrwraig ifanc tra’n astudio coginio yng Ngholeg Pibwrlwyd. Wedi gorffen ei hyfforddiant fe briododd â Denzil a setlo’n yr ardal, gan weithio i Norman yn y Plas ymysg swyddi eraill cyn mentro i fyd ffermio gyda Denzil ym Mhenrhewl.

Tra’n gweithio yn y Plas, ganwyd efeilliaid iddynt, sef Sioned a John. Yn anffodus, fe gollwyd John i farwolaeth yn y crud. Daeth Maureen, y drydedd chwaer i fyw at Eileen a Denzil. Gadawodd Eileen Denzil ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach am ddyn arall, cyfreithiwr o’r enw Jon Markham a symudodd hi a Sioned i Aberystwyth gydag ef. Wedi i Eileen adael, bu farw Gina oherwydd damwain ac fe briododd Maureen a Denzil.

Mae ysgaru Denzil a symud o’r cwm wedi bod yn asgwrn cynnen rhwng Sioned ac Eileen dros y blynyddoedd. Yn wir, mae Eileen wedi bod trwy’r felin yn ei rôl fel mam i Sioned. Mae ei merch yn berson anodd sy’n hoff o gael ei ffordd ei hun. Perthynas gythryblus dros ben sydd gan y ddwy gyda Sioned yn bwlian ei mam yn gorfforol am gyfnod. Erbyn hyn, mae Eileen yn fwy cadarn gyda’i merch ac yn gallu rhoi Sioned yn ei lle pan fo angen.

Pan fu farw Jon Markham, dychwelodd Eileen a Sioned i Gwmderi er mwyn i Eileen gael cymorth Denzil i gadw trefn ar Sioned. Daeth Denzil a hithau yn gyfeillion mawr. Roedd Denzil yn bartner allweddol ym musnes Penrhewl oherwydd mai ef oedd berchen y stoc. Mae marwolaeth Denzil wedi bod yn ergyd ysgytwol i Eileen ac aelodau eraill partneriaeth Penrhewl.

Eileen Markham (English)

Eileen is a chef by trade and is a successful business woman who owns an organic produce company.

One of three sisters, Eileen came to Cwmderi in younger sister Gina’s footsteps, and studied cookery at the local college. Once she finished her training, she married Denzil and began working for Norman before taking a risk and moving to farm at Penrhewl.

Denzil and Eileen had twins, Sioned and John, but the family were devastated when John died of cot death.

After a few years, Eileen left Denzil for another man, Jon Markham, and moved from Cwmderi, with Sioned, to live in Aberystwyth. After Eileen left, Gina died in an accident and her other sister, Maureen, married Denzil.

When her husband died, Eileen moved back to Cwmderi so that she could get support from Denzil to keep Sioned under control.

Sioned has always been bitter towards her mother for taking her away from her father and has given Eileen a real tough time because of it. She has learnt not to take things too seriously when it comes to Sioned and isn’t afraid to put her in her place.

Life won’t be the same for Eileen following the death of Denzil as they had become close since her return.