Meic Pierce

Actor: Gareth Lewis

Er bod Meic yn Fonwysyn i’r carn, yng Ngwmderi mae ei galon, ac mae honno’n galon hynod o fawr. (Er, mi fedrai fod yn flin fel tincer ar brydiau!)
Waeth pa rwystrau ddaw i’w ran mae Meic yn barod i godi ar ei draed ac i ddal ati. Yng ngeiriau ei Nain Gwalchmai: “Ymlaen mae Canaan!”


Although Meic is an Anglesey lad, his heart belongs to Cwmderi, and that’s one big heart. (Although, he can be quite grumpy at times!)
Whatever life throws at him, Meic is happy to get up, dust himself off and carry on. In the words of his Nain Gwlachmai: “Onwards to Canaan!”