Gwrando
Yn Fyw : C2
Lisa Gwilym - 20/08/2014 - Georgia Ruth Williams
BBC Radio Cymru

John Roberts

Gellir gwrando ar John Roberts yn cyflwyno Bwrw Golwg ar fore Sul.