Gwrando
Yn Fyw : Manylu
Sefyllfa'r Gymraeg ym Mhatagonia
BBC Radio Cymru

John Roberts

Gellir gwrando ar John Roberts yn cyflwyno Bwrw Golwg ar fore Sul.