Hywel Llywelyn

Actor: Andrew Teilo

Mae Hywel wedi hen sefydlu ei hun fel Casanova Cwmderi ac wedi torri nifer o galonnau dros y blynyddoedd. Mae’n berchen ar gwmni technoleg gwybodaeth ei hun ac yn un o reolwyr gorsaf radio Cwm FM.

Mae gan Hywel fab o’r enw Rhys ac mae’r ddau wedi dod yn dipyn o bartneriaid.

Mae Hywel wedi cael sawl perthynas cythryblus a dweud y lleiaf, o ddarganfod ei wraig gyntaf, Stacey, yn y gwely gyda Cai, i feichiogi merch ysgol, Nia (mam Rhys).

Ar ôl cyfnod o fyw gyda Cassie a chyfnod o fyw fel dyn sengl, dechreuodd Hywel gael perthynas gyda Ffion, sef gwraig Owen y gweinidog. Ar ôl marwolaeth Owen, symudodd Ffion at Hywel a phriodi. Fodd bynnag, cyn y briodas, roedd Hywel wedi bod yn anffyddlon i Ffion a chael perthynas gyda Nesta, ei chyfnither. I wneud pethau’n waeth, daeth yr affêr honno i’r amlwg ar ddiwrnod eu priodas. Ac i goroni’r cyfan, roedd Nesta’n feichiog! Doedd hyn dim yn ddechrau da i fywyd priodasol Hywel a Ffion ond penderfynodd Ffion faddau iddo.

Yn awyddus i ddechrau eto fel gŵr a thad cyfrifol, daeth Rhys i fyw gyda Hywel a Ffion ac yna, ganwyd Lleucu, babi Nesta. Oherwydd bod Nesta’n dioddef o iselder wedi geni’r babi, daeth Lleucu hefyd i fyw gyda Hywel a Ffion.

Serch hynny, haws dweud na gwneud oedd hi i Ffion wrth geisio maddau i Hywel, ac fe gafodd berthynas gyda neb llai na Cai (yr un Cai gysgodd Stacey ag e!) Pan ddaeth Hywel i wybod am hyn, chwalodd y briodas. Ond roedd yn dal i fod yn awyddus i fod yn dad da a pharhau i fagu Lleucu. Ond torrodd Hywel ei galon pan ddatgelodd Nesta mai nid ef oedd y tad wedi’r cwbl. Anodd iawn oedd gorfod rhoi Lleucu yn ôl a theimlodd Hywel iddo gael ei ddefnyddio.

Pan aeth Ffion i ymweld â’i chyfnither yn y gogledd, hi ffeindiodd allan pwy oedd tad Lleucu. A phwy oedd hwnnw ond Cai!

Erbyn hyn, mae Hywel yn briod â Gaynor ac mae eu perthynas yn ymddangos yn un sefydlog o’r tu allan. Fodd bynnag, maent hwythau wedi bod trwy gryn dipyn. Yn gyntaf, cafodd Gaynor erthyliad a daeth Hywel ddim i wybod am hyn am dipyn o amser. Yna, cafodd Rhys, mab Hywel, a Lois, merch Gaynor, fabi gyda’i gilydd yn ifanc iawn. Ond torcalon oedd yn disgwyl Hywel unwaith eto pan benderfynodd Lois roi’r ferch fach i gael ei mabwysiadu.

Mae Hywel wedi bod dipyn yn amharod i ymroi i’w berthnasau gyda menywod. Tybed ydy hyn yn deillio o’i briodas drychinebus gyntaf gyda Stacey flynyddoedd yn ôl?

Hywel Llywelyn (English)

Hywel Llywelyn has a reputation for being a bit of a Casanova in Cwmderi and has broken many a heart over the years. He owns a technology company and manages Cwm FM.

Hywel has a son called Rhys and they’ve become good mates.

He’s had many troublesome relationships, from finding his young wife in bed with his arch-enemy, Cai, to getting a schoolgirl pregnant.

After a long period of living the single life, Hywel started an affair with Ffion, the minister’s wife, and when her husband died, they got married. He had been seeing Ffion’s cousin, Nesta, prior to the wedding, and Nesta claimed that he was her unborn child’s father. This wasn’t the best start to their marriage, but they came through it and were happy for a while as a family- they were also caring for Hywel and Nesta’s baby while she was being treated for post-natal depression.

But forgiveness is easier said than done and Ffion embarked on an affair with Cai. When Hywel found out about this, he broke all ties with Ffion. But he still had Lleucu and this made him happy, until Nesta wanted her back and confessed that he wasn’t the real father. This broke his heart and to make matters worse, it was revealed that Cai was the real father.

By now Hywel is happily married with Gaynor and they appear settled. But this relationship hasn’t been without its problems. Gaynor was carrying his baby and had an abortion, then Lois, Gaynor’s daughter, fell pregnant with Rhys’s baby. Both grandparents were looking forward to help raise the baby but Lois and Rhys decided to give her up for adoption, which was another blow for Hywel.