Rhys Llywelyn

Actor: Aled Davies

Mae Rhys yn fab i Hywel Llywelyn. Tra ei fod yn ddisgybl ysgol bu’n dad i fabi gyda Lois, ond cafodd y babi ei rhoi i’w mabwysiadu. Roedd Rhys yn arfer bod yn eithaf swil ond mae e wedi dechrau ffeindio’i lais bellach.

Merch ysgol oedd mam Rhys, Nia, pan gysgodd Hywel gyda hi unwaith. Yn dilyn damwain car, bu Nia mewn coma am amser maith cyn marw, a bu Rhys yn byw gyda’i fam-gu am flynyddoedd yn Aberystwyth cyn symud at Hywel a Ffion yng Nghwmderi. Ynghyd â babi Nesta, Lleucu, bu hon yn uned deuluol sefydlog iddo am dipyn. Pan chwalodd priodas Hywel a Ffion, parhaodd Hywel a Rhys i fyw yn fflat Cysgod y Glyn.

Mae Rhys yn fachgen sy’n mwynhau cadw’n ffit a dyma un rheswm sut mae ei berthynas gyda Ffion wedi goroesi’r ysgariad. Mae’r ddau ohonynt yn mwynhau ymarfer corff. Mae Rhys yn poeni am Ffion ac yn awyddus iawn iddi drechu ei phroblemau gydag alcoholiaeth.

Mae ochr annwyl i Rhys ond mae e hefyd yn hoff o ddangos ei hun o flaen y bois – hyd yn oed ar draul teimladau ei ffrindiau ar adegau.

Pan syrthiodd Lois yn feichiog, roedd hedyn o amheuaeth ym mherfedd Rhys mai ef oedd y tad. Pan gadarnhawyd hynny iddo, cafodd ysgytwad. Roedd y sefyllfa hon hyd yn oed yn fwy cymhleth oherwydd roedd Lois yn gariad i Huw, oedd arfer bod yn ffrind gorau i Rhys. Arhosodd Huw gyda Lois trwy ei beichiogrwydd er ei fod yn gwybod mai nid ef oedd tad y babi. Cafodd Rhys glatsien gan Huw pan ddaeth i wybod mai ef oedd y tad. Roedd yn cytuno gyda phenderfyniad Lois bod angen iddynt roi’r babi i ffwrdd i gael ei mabwysiadu. Ceisiodd Hywel gynnig arian i Rhys i gadw’r babi ond yn y diwedd, gwrthododd.

Rhys Llywelyn (English)

Son to Hywel Llywelyn, Rhys is a sixth former and is beginning to find his voice after having grown up a shy boy. He also fathered Lois’s child, even though she was seeing his best friend at the time.

Rhys’s mother, Nia, was only a school child herself when she slept with Hywel. Following a serious car accident, she died and Rhys went to live with his grandmother in Aberystwyth, before moving back to live with his father and Ffion in Cwmderi. They were a happy family, along with Lleucu (Nesta’s daughter), until the marriage broke down.

Rhys enjoys keeping fit and that’s one of the reasons he and Ffion are still close, as she enjoys exercising too. He’s worried about his former step-mother and is trying his best to help her beat her addiction to alcohol.

He has a caring side to him but can often show off in front of the lads, at the expense of friends.

His friendship with Huw ended when he found out that Rhys was the father of Lois’ baby. Rhys and Lois were in agreement that giving the baby up for adoption was the best thing for them, although Hywel and Gaynor were heartbroken.