Angela Probert

Mae Angela yn rhedeg tafarn y Deri gyda’i chariad, Ed. Mae’n fenyw ddeniadol sy’n mwynhau sylw. Mae hi’n fenyw sionc a bywiog ond mae ochr galed a hunanol iddi.

Cyn prynu’r Deri gyda Ed a setlo yn y pentref, daeth Angela i Gwmderi i frwydro â’i chyn ŵr, Jim Probert ynglŷn â’i hawliau ef fel tad Courtney, eu merch nhw . Roedd Probert eisiau treulio mwy o amser gyda Courtney ond doedd Angela ddim yn hapus iddo wneud hynny. Penodwyd Yvonne Evans fel cynghorydd llys teulu i asesu’r sefyllfa. Gwnaeth Angela honiadau reit difrifol ar y pryd bod rhywbeth amheus ynglŷn â pherthynas Jim a’i ferch. Fodd bynnag, daeth Yvonne i’r casgliad mai perthynas bositif ydoedd ac y dylai Courtney a Jim gael treulio mwy o amser gyda’i gilydd.

Er nad oedd Angela yn hapus gyda hyn, yn y pen draw symudodd i Gwmderi gyda’i chariad newydd ac felly bellach, mae Jim yn cael gweld mwy o Courtney. Er hynny mae Angela yn hoff o newid trefniadau a gwneud bywyd yn anodd iddo.

Nyrs oedd Angela cyn iddi hi ac Ed benderfynu fentro ar eu breuddwyd o redeg tafarn. Mae hi’n dal i wneud ambell i shifft pan mae arian yn dynn.

Dim ond am rai misoedd roedd Angela ac Ed wedi bod yn gweld ei gilydd cyn iddynt brynu’r Deri. Ond, bu’r ddau yn canlyn pan roeddent yn ifanc. Fodd bynnag, bu awgrym yn ddiweddar falle bod rhywbeth wedi digwydd rhwng Angela a brawd Ed, Andrew. Ond dydy’r union ffeithiau am beth ddigwyddodd heb ddod i’r amlwg eto...

Mae Angela yn mwynhau fflyrtio ac mae wedi denu ambell i edrychiad gan sawl dyn yng Nghwmderi. Mae Angela yn fenyw benderfynol iawn, ac yn wahanol i Ed, mae hi weithiau yn fodlon cymryd camau eithafol er mwyn cael yr hyn mae hi eisiau.

Angela Probert (English)

Angela is the latest of the Deri’s landladies and runs the pub with her partner, Ed. She’s an attractive lady who’s full of life but has a harder and selfish edge to her character.

Before settling with Ed at the Deri, Angela came to Cwmderi to fight her ex-husband, Jim Probert, about his custody rights to Courtney, their daughter. Probert wanted to spend more time with his daughter, but Angela wasn’t willing. Yvonne Evans was put in charge as the welfare officer to the case. Angela made serious allegations about Probert’s relationship with Courtney at the time but Yvonne soon came to the conclusion that the relationship was a happy and healthy one and arranged regular access for Jim. Angela is a trained nurse and she still does a few shifts when money is tight.

Angela and Ed had only been seeing each other for a few months before buying the Deri but they were childhood sweethearts. However, there is a suggestion that she has some history with Ed’s brother, Andrew.

Angela enjoys to flirt with the customers and has attracted some attention, including Garry Monk. She’s a determined lady who, unlike Ed, is willing to go to great lengths to get what she wants.